ASTERI - PROJEKTI PÄHKINÄNKUORESSA

Projektin tehtäväksi asetettiin tuottaa Hämeenlinnan seudulle Alueellinen Sosiaali- ja TERveystoimen Informaatiojärjestelmä, joka ensi sijaisesti palvelee Hämeenlinnan seudun asukkaita ja sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajia, mutta liittyy myös valtakunnalliseen palveluiden kehittämiseen ollen osa Sosiaali- ja Terveysministeriön tietoteknologiastrategian toteutusta osana Hyvinvointiklusteritoimintaa.
Projektin tuottama ASTERI-järjestelmä ei ole projektin ainoa lopputulos, vaan projektilla saavutettiin myös muita vaikutuksia, jotka voidaan liittää seuraavien otsikoiden alle :
ASTERI ON KAIKILLE ...
 • kuntalaisille, jotka tarvitsevat ajantasalla olevia ja kattavia tietoja Hämeenlinnan seudun sosiaali- ja terveystoimen palveluista, niiden saatavuudesta, niihin hakeutumisesta ja palvelun tuottajista;
 • palvelun tuottajille, jotka haluavat tiedottaa palveluista nopeasti ja kattavasti.
ASTERI ON KAIKKIALLA ...
 • internetin kautta saavutettavana järjestelmänä ASTERI on käytettävissä kaikkialla, missä on yhteys internetiin:
 • kuntalaisille kotona esim. edullisen seudullisen VIRPI-palvelun kautta, tai minkä tahansa muun internet-yhteyden kautta;
 • julkisissa palvelupisteissä, esim. kirjastoissa ja yhteispalvelupisteissä, itsepalvelumikrojen kautta;
 • sosiaali- ja terveystoimen palvelupisteissä henkilökunnan työvälineenä, jne..
ASTERI ON NOPEA ...
 • vaikka ASTERI onkin vain yksi uusi kanava tiedottaa palveluista, on se nopeampi kuin yksikään kilpailijansa - muutos tietosisältöön, tallennus järjestelmään, ja ajan tasainen tieto on kaikkien saatavilla. Nopeus perustuu ennen kaikkea siihen, että tiedosta vastaava tekee suoraan muutoksen; ilman mitään keskitettyä systeemiä.
ASTERI PERUSTUU ASIANTUNTEMUKSEEN ...
 • palveluiden tuottajien yhteiseen suunnittelu- ja toteutustyöhön, jolloin voidaan olla varmoja siitä, että ASTERI sisältää sellaisia tietoja, joita palveluiden käyttäjät tarvitsevat ja toistuvasti kysyvät; ja myös
 • suoraan kuntalaisilta saatuun palautteeseen
ASTERI ON VUOROVAIKUTUSTA ...
 • ASTERI on kanava keskusteluun palvelun käyttäjän ja tuottajan välillä. Tällä hetkellä vuorovaikutus perustuu (teknisesti) sähköpostiin; jatkossa videoneuvotteluun, kuvapuhelimeen ...
ASTERI LUO YHTEISTYÖTÄ JA VERKOSTOITUMISTA ...
 • Hämeenlinnan seudun julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajat rakentavat ASTERIa yhdessä parantamaan tiedottamista kuntalaisille, mutta myös: 
 • edistämään keskinäistä yhteistyötään palveluiden parantamiseksi, ja seudun voimavarojen yhteiskäytön edistämiseksi, ja
 • tiedonkulun nopeuttamiseksi ja yksinkertaistamiseksi, ja 
 • edistämään palveluntuottajien verkostoitumista saumattomien palveluketjujen muodostumiseksi.

ASTERI ON KÄYTTÄJÄLLE HELPPO ...
 • se on rakenteeltaan johdonmukainen: ASTERI on rakennettu sisällöltään yksinkertaiseksi, jotta tietojen hakeminen olisi mahdollisimman yksinkertaista ja nopeaa;
ASTERI on tietopankki, joka pyrkii tukemaan tiedon "täsmähakua" ja välttämään tarvetta "surffailuun". 
 • ja tekniikaltaan yksinkertainen perustuen yleisimpään internet-tekniikkaan:
 • tietojen käyttäjälle riittää internet-yhteys ja perusselain;
 • tietojen tuottajat tukeutuvat niihin välineisiin, joita muutenkin käyttävät: tekstinkäsittelyohjelmistot internet-julkaisuominaisuuksin ja perusselaimet.
ASTERI ON ALKU ...
 • ASTERI on alku uuden välineen ja tiedottamistavan, jopa palvelukulttuurin soveltamiselle. ASTERI on osa sitä kehitystä, jolla Hämeenlinnan seudun asukkaat ja palveluiden tuottajat tulevat mukaan tietoyhteiskuntaan;
 • ASTERI-projekti päättyy vuoden 1998 lopussa, mutta ASTERI ei ole koskaan valmis, vaan täydentyy palveluiden käyttäjien tarpeiden mukaan ja muuttuu palvelutarjonnan muuttuessa;
 • ASTERI on alku mm. seuraaville kehitysaskeleille.:
 • palveluntuottajien intranet- (organisaatioiden sisäiseen käyttöön suljettu) ja extranet- (organisaatioiden väliseen käyttöön suljettu) hankkeet edistämään entisestään palveluiden tuottajien yhteistyötä ja voimavarojen yhteiskäyttöä;
 • sähköiset palvelut asioinnissa julkisten palveluiden tuottajien kanssa;
 • kuntalaisten keskinäinen yhteydenpito, vertaistukitoiminta;
 • ASTERIn tyyppisten seudullisten informaatiojärjestelmien integroiminen käyttäjän kannalta yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin ennen ajanvarausta terveyskeskukseen voi samasta osoitteesta tarkistaa joukkoliikenneaikataulun jne..
ASTERILLA ON PALJON TEKIJÖITÄ !

Projektia ohjasi Etelä-Suomen lääninhallituksen asettama johtoryhmä puheenjohtajana lääninsosiaalineuvos Esa Ellala. Johtoryhmässä olivat edustettuina projektityöhön osallistuvien tahojen ja lääninhallituksen lisäksi Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveysalan kehittämiskeskus STAKES ja Suomen Kuntaliitto

ASTERI-PROJEKTIN OSAPUOLET:

ASTERINn keskeiset osapuolet ovat julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajat, kunnat ja kuntayhtymät, jotka ovat sitoutuneet projektiin sekä rahoituksella että omalla, merkittävällä työpanoksellaan:

ASTERI-projekti on päättynyt maaliskuussa 1999. Projektissa rakennetun
järjestelmän kehittäminen ja ylläpitäminen jatkuu kuntien ja kuntayhtymien
omatoimisena työnä.

Tilastotietoa ASTERIn käytöstä
Paluu ASTERIn etusivulle